Người Đi Săn

(Vừa cập nhật: 13/10/2018 11:48)
Tên khác:

Hunter x Hunter; Thợ Săn

Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 159748 Người theo dõi: 49 Theo dõi truyện này
Người Đi Săn Xếp hạng: 6.8/10 - 66 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Một thế giới giả tưởng với các thợ săn lùng mọi cảm giác. Gon, nhân vật chính của truyện, sau khi biết cha mình vẫn còn sống và là một hunter tài năng, đã quyết tâm trở thành một thợ săn. Trong cuộc thi tuyển chọn hunter, Gon đã gặp và kết bạn với Killua, Kurapika và Leorio. Câu truyện lôi cuốn người đọc bởi những nhân vật ấn tượng.
Người Đi Săn
Loading...
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
13/10/2018
2
13/10/2018
3
13/10/2018
4
13/10/2018
5
13/10/2018
6
13/10/2018
7
16/03/2018
8
16/03/2018
9
16/03/2018
10
16/03/2018
11
16/03/2018
12
16/03/2018
13
16/03/2018
14
16/03/2018
15
16/03/2018
16
16/03/2018
17
16/03/2018
18
16/03/2018
19
16/03/2018
20
16/03/2018
21
16/03/2018
22
16/03/2018
23
16/03/2018
24
16/03/2018
25
16/03/2018
26
16/03/2018
27
16/03/2018
28
16/03/2018
29
16/03/2018
30
16/03/2018
31
16/03/2018
32
16/03/2018
33
16/03/2018
34
16/03/2018
35
16/03/2018
36
16/03/2018
37
16/03/2018
38
16/03/2018
39
16/03/2018
40
16/03/2018
41
16/03/2018
42
16/03/2018
43
16/03/2018
44
16/03/2018
45
16/03/2018
46
16/03/2018
47
16/03/2018
48
16/03/2018
49
16/03/2018
50
16/03/2018
51
16/03/2018
52
16/03/2018
53
16/03/2018
54
16/03/2018
55
16/03/2018
56
16/03/2018
57
16/03/2018
58
16/03/2018
59
16/03/2018
60
16/03/2018
61
16/03/2018
62
16/03/2018
63
16/03/2018
64
16/03/2018
65
16/03/2018
66
16/03/2018
67
16/03/2018
68
16/03/2018
69
16/03/2018
70
16/03/2018
71
16/03/2018
72
16/03/2018
73
16/03/2018
74
16/03/2018
75
16/03/2018
76
16/03/2018
77
16/03/2018
78
16/03/2018
79
16/03/2018
80
16/03/2018
81
16/03/2018
82
16/03/2018
83
16/03/2018
84
16/03/2018
85
16/03/2018
86
16/03/2018
87
16/03/2018
88
16/03/2018
89
16/03/2018
90
16/03/2018
91
16/03/2018
92
16/03/2018
93
16/03/2018
94
16/03/2018
95
16/03/2018
96
16/03/2018
97
16/03/2018
98
16/03/2018
99
16/03/2018
100
16/03/2018
101
16/03/2018
102
16/03/2018
103
16/03/2018
104
16/03/2018
105
16/03/2018
106
16/03/2018
107
16/03/2018
108
16/03/2018
109
16/03/2018
110
16/03/2018
111
16/03/2018
112
16/03/2018
113
16/03/2018
114
16/03/2018
115
16/03/2018
116
16/03/2018
117
16/03/2018
118
16/03/2018
119
16/03/2018
120
16/03/2018
121
16/03/2018
122
16/03/2018
123
16/03/2018
124
16/03/2018
125
16/03/2018
126
16/03/2018
127
16/03/2018
128
16/03/2018
129
16/03/2018
130
16/03/2018
131
16/03/2018
132
16/03/2018
133
16/03/2018
134
16/03/2018
135
16/03/2018
136
16/03/2018
137
16/03/2018
138
16/03/2018
139
16/03/2018
140
16/03/2018
141
16/03/2018
142
16/03/2018
143
16/03/2018
144
16/03/2018
145
16/03/2018
146
16/03/2018
147
16/03/2018
148
16/03/2018
149
16/03/2018
150
16/03/2018
151
16/03/2018
152
16/03/2018
153
16/03/2018
154
16/03/2018
155
16/03/2018
156
16/03/2018
157
16/03/2018
158
16/03/2018
159
16/03/2018
160
16/03/2018
161
16/03/2018
162
16/03/2018
163
16/03/2018
164
16/03/2018
165
16/03/2018
166
16/03/2018
167
16/03/2018
168
16/03/2018
169
16/03/2018
170
16/03/2018
171
16/03/2018
172
16/03/2018
173
16/03/2018
174
16/03/2018
175
16/03/2018
176
16/03/2018
177
16/03/2018
178
16/03/2018
179
16/03/2018
180
16/03/2018
181
16/03/2018
182
16/03/2018
183
16/03/2018
184
16/03/2018
185
16/03/2018
186
16/03/2018
187
16/03/2018
188
16/03/2018
189
16/03/2018
190
16/03/2018
191
16/03/2018
192
16/03/2018
193
16/03/2018
194
16/03/2018
195
16/03/2018
196
16/03/2018
197
16/03/2018
198
16/03/2018
199
16/03/2018
200
16/03/2018
201
16/03/2018
202
16/03/2018
203
16/03/2018
204
16/03/2018
205
16/03/2018
206
16/03/2018
207
16/03/2018
208
16/03/2018
209
16/03/2018
210
16/03/2018
211
16/03/2018
212
16/03/2018
213
16/03/2018
214
16/03/2018
215
16/03/2018
216
16/03/2018
217
16/03/2018
218
16/03/2018
219
16/03/2018
220
16/03/2018
221
16/03/2018
222
16/03/2018
223
16/03/2018
224
16/03/2018
225
16/03/2018
226
16/03/2018
227
16/03/2018
228
16/03/2018
229
16/03/2018
230
16/03/2018
231
16/03/2018
232
16/03/2018
233
16/03/2018
234
16/03/2018
235
16/03/2018
236
16/03/2018
237
16/03/2018
238
16/03/2018
239
16/03/2018
240
16/03/2018
241
16/03/2018
242
16/03/2018
243
16/03/2018
244
16/03/2018
245
16/03/2018
246
16/03/2018
247
16/03/2018
248
16/03/2018
249
16/03/2018
250
16/03/2018
251
16/03/2018
252
16/03/2018
253
16/03/2018
254
16/03/2018
255
16/03/2018
256
16/03/2018
257
16/03/2018
258
16/03/2018
259
16/03/2018
260
16/03/2018
261
16/03/2018
262
16/03/2018
263
16/03/2018
264
16/03/2018
265
16/03/2018
266
16/03/2018
267
16/03/2018
268
16/03/2018
269
16/03/2018
270
16/03/2018
271
16/03/2018
272
16/03/2018
273
16/03/2018
274
16/03/2018
275
16/03/2018
276
16/03/2018
277
16/03/2018
278
16/03/2018
279
16/03/2018
280
16/03/2018
281
16/03/2018
282
16/03/2018
283
16/03/2018
284
16/03/2018
285
16/03/2018
286
16/03/2018
287
16/03/2018
288
16/03/2018
289
16/03/2018
290
16/03/2018
291
16/03/2018
292
16/03/2018
293
16/03/2018
294
16/03/2018
295
16/03/2018
296
16/03/2018
297
16/03/2018
298
16/03/2018
299
16/03/2018
300
16/03/2018
301
16/03/2018
302
16/03/2018
303
16/03/2018
304
16/03/2018
305
16/03/2018
306
16/03/2018
307
16/03/2018
308
16/03/2018
309
16/03/2018
310
16/03/2018
311
16/03/2018
312
16/03/2018
313
16/03/2018
314
16/03/2018
315
16/03/2018
316
16/03/2018
317
16/03/2018
318
16/03/2018
319
16/03/2018
320
16/03/2018
321
16/03/2018
322
16/03/2018
323
16/03/2018
324
16/03/2018
325
16/03/2018
326
16/03/2018
327
16/03/2018
328
16/03/2018
329
16/03/2018
330
16/03/2018
331
16/03/2018
332
16/03/2018
333
16/03/2018
334
16/03/2018
335
16/03/2018
336
16/03/2018
337
16/03/2018
338
16/03/2018
339
16/03/2018
340
16/03/2018
341
16/03/2018
342
16/03/2018
343
16/03/2018
344
16/03/2018
345
16/03/2018
346
16/03/2018
347
16/03/2018
348
16/03/2018
349
16/03/2018
350
16/03/2018
351
16/03/2018
352
16/03/2018
353
16/03/2018
354
16/03/2018
355
16/03/2018
356
16/03/2018
357
16/03/2018
358
16/03/2018
359
16/03/2018
360
16/03/2018
361
16/03/2018
362
16/03/2018
363
16/03/2018
364
16/03/2018
365
16/03/2018
366
16/03/2018
367
16/03/2018
368
16/03/2018
369
16/03/2018
370
16/03/2018
371
16/03/2018
372
16/03/2018
373
16/03/2018
374
16/03/2018
375
16/03/2018
1
Bình luận
1
Truyện cùng loại
Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
11/10/2018 09:28
Tổng quát: Cuộc tình một đêm không có kết quả, cô ấy không chỉ len lén trốn đi mà còn dám để “chiến thư” lại trên khăn trải giường, vì thế hắn thề phải tìm cho bằng được cô ấy, ngày hôm sau, các phương tiện truyền thông đại chúng đều đăng lệnh truy nã cô ấy. Khi Đồng Thiên Ái nhìn điện thoại, khuôn mặt của cô đỏ bừng ” Tân Tấn Dương . . .chủ tịch tập đoàn Tần Thị ... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 3217679
Comment: 42
Luyến Ái Bạo Quân
07/10/2018 08:48
Tổng quát: Từ lần đầu gặp mặt không thuận mắt, đến khi từ từ thu hút nhau, hai người họ dần dần càng đi càng gần...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 310066
Comment: 6
Huyễn Thú Vương
06/10/2018 07:18
Tổng quát: Huyễn thú đại lục, tại đây nhân loại cùng hồn thú tồn trên đại lục, bất đồng vận mệnh, hãy xem một tiểu tử bình thường trở thành Huyễn Thú Vương như thế nào!!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1199857
Comment: 15
Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
14/10/2018 09:48
Tổng quát: Truyện Hay không cần giới thiệu <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1925145
Comment: 35
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
08/10/2018 07:38
Tổng quát: Đặc công số 1 của vương triều vừa xuyên không liền bị ép gả đi , nghe nói phu quân tương lai có số khắc thê. Trong phủ ngoài phủ còn có cả đám tiện nhân ! người đâu ! giải đám tiện nhân đó cho bổn cung hãy xem bổn cung trừng trị các người ra sao .... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 597163
Comment: 15
Băng Sơn Thủ Tế
12/10/2018 09:48
Tổng quát: Hắn ta là 1 tổng tài lạnh lùng, cô ấy là tân nương thay thế, đêm tân hôn hắn ta đưa cô ấy cho người đàn ông khác, hết lần này đến lần này làm nhục cô ấy! Bị hắn ta giày vò sống không bằng chết, cô ấy vẫn không chịu khuất phục: “ người vô sĩ giống như anh, sẽ có ngày gặp báo ứng!” Hắn ta tức giận, người phụ nữ đáng chết này dám mắng hắn? Vậy thì cô ta sẽ gặp điều bất hạnh! Ngang ngược mà kéo áo bệnh nhân của cô ấy xuống, lạnh lụng tuyên bố rằng: “ Tôi muốn thực hiện quyền của 1 người chồng”!
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 588130
Comment: 18
Cưng Chiều Đào Phi
08/10/2018 09:18
Tổng quát: Hay đó ^^
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 429423
Comment: 9
Hào Môn Tiểu Lão Bà
08/10/2018 04:57
Tổng quát: Tô Hoàn vốn là một thiên kim tiểu thư, nhưng không biết tại sao công ty của gia đình cô lại phá sản chỉ trong vòng 2 năm, cha mẹ bởi vì không thể trả hết số nợ lớn nên đã tự tử, anh trai thì mất tích. Cuối cùng Tô Hoàn đành phải bán thân cho một câu lạc bộ đêm, một vị thiếu gia thần bí đã mua Tô Hoàn và giao ước với cô ấy . . .
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1709978
Comment: 17
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
12/10/2018 11:38
Tổng quát: Em là người mà anh yêu nhất cuộc đời này, Giản Mạt, chúng ta ly hôn đi ! <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 7359230
Comment: 159
Hoa nhan sách
10/10/2018 09:35
Tổng quát: Thái tử quyền khuynh thiên hạ, không rõ ra sao lại muốn lấy một nương tử ô danh ‘’Hồng Hạnh Xuất Tường’’, Hoa Gia đại tiểu thư? Tin tức vừa truyền ra, làm kinh động bao nhiêu tâm hồn thiếu thiếu nữ ở kinh đô. Cái gì?! Ả nữ nhân hư hỏng này vẫn khăng khăng không muốn làm phi của thái tử…… chỉ vì một hủ mỹ tửu mà trốn theo một nam nhân khác? Hoa đại tiểu thư: Ta là một nữ nhân lỗ mãng, không hề xứng với người! Thái tử gia: Vậy ta sẽ làm cho nàng xứng với ta, toàn thiên hạ chỉ có ta mới thể chọn.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 6647
Comment: 1
Vương Bài Giáo Thảo
11/10/2018 09:30
Tổng quát: Hắn cướp đi nụ hôn đầu của cô, cô liền trống mắt lên xem hắn đã làm những việc tốt gì,  hắn cố ý cản trở cô theo đuổi soái ca, cô liên liên tục  hãm hại hắn thành kẻ mê gái bất lịch sự. Đấu trí đấu dũng, thấy chiêu: hủy chiêu, người thắng làm vua, người thua? Làm ấm giường!... <3 <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2556303
Comment: 63
Luyến Ái Sinh Tử Bộ
06/10/2018 07:43
Tổng quát: Tử thần cũng phải yêu đương! Thiếu nữ tử thần số 23 dưới địa phủ Trì Tuyết Tầm, loài người nhìn thấy cô ấy chính là lúc cái chết đến gần, cho đến một hôm một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô ấy, cô ấy lại không tra được tin tức tử vong của đối phương…
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 400086
Comment: 15
Nói Với Em
11/10/2018 07:08
Tổng quát: Nói về một cô gái vẻ bề ngoài con nhà ngươi ta ...
Nhưng thật chất cũng rất là "dâm nữ" ahhihi
(bộ này có tag Romance này, không có NTR như các bộ hàn khác, với cả art đẹp, hứa hẹn)
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 134708
Comment: 2
Nhị Tiểu Thư Không Dùng Được
08/10/2018 08:48
Tổng quát: Thể loại: xuyên không, duy mĩ, hài hước, cổ đại, tình yêu Chủ bút: Cầy Hương Chua ngọt (糖酸果子狸) Màu sắc hình ảnh: Hoa Phạn(花饭) Xuất phẩm: 烤米漫画
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 515133
Comment: 18
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
14/10/2018 08:48
Tổng quát: Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàn thượng lại viện lý do là ta xấu xí không cho ta vào cung làm phi, không vào thì không vào, đã thế ta sẽ vào cung làm họa sư, vẽ nữ nhân xấu xí thành khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình của hoàng thượng cũng không tồi, nhưng về nhà sẽ vẽ thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 7926945
Comment: 71
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng bygeekz.com) sưu tầm trên internet. Liên hệ: [email protected]
bygeekz.com