Kingdom

(Vừa cập nhật: 27/09/2018 09:08)
Tên khác:

Vương Giả Thiên Hạ

Tác giả: HARA Yasuhisa
Nguồn:
Tình trang: Đang Tiến Hành
Số lượt xem: 962133 Người theo dõi: 100 Theo dõi truyện này
Kingdom Xếp hạng: 8.4/10 - 220 Lượt đánh giá.
Giới thiệu: Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng. Đây là bộ truyện đã giành giải thưởng Tezuka Osamu Cultural lần thứ 17 vào năm 2013
Kingdom
Loading...
STT
Chương truyện
Cập nhật
1
27/09/2018
2
23/09/2018
3
13/09/2018
4
13/09/2018
5
13/09/2018
6
13/09/2018
7
13/09/2018
8
13/09/2018
9
13/09/2018
10
13/09/2018
11
13/09/2018
12
13/09/2018
13
13/09/2018
14
13/09/2018
15
13/09/2018
16
13/09/2018
17
13/09/2018
18
13/09/2018
19
13/09/2018
20
13/09/2018
21
13/09/2018
22
13/09/2018
23
13/09/2018
24
13/09/2018
25
13/09/2018
26
13/09/2018
27
13/09/2018
28
13/09/2018
29
13/09/2018
30
13/09/2018
31
13/09/2018
32
13/09/2018
33
13/09/2018
34
13/09/2018
35
13/09/2018
36
13/09/2018
37
13/09/2018
38
13/09/2018
39
13/09/2018
40
13/09/2018
41
13/09/2018
42
13/09/2018
43
13/09/2018
44
13/09/2018
45
13/09/2018
46
13/09/2018
47
13/09/2018
48
13/09/2018
49
13/09/2018
50
13/09/2018
51
13/09/2018
52
13/09/2018
53
13/09/2018
54
13/09/2018
55
13/09/2018
56
13/09/2018
57
13/09/2018
58
13/09/2018
59
13/09/2018
60
13/09/2018
61
13/09/2018
62
13/09/2018
63
13/09/2018
64
13/09/2018
65
13/09/2018
66
13/09/2018
67
13/09/2018
68
13/09/2018
69
13/09/2018
70
13/09/2018
71
13/09/2018
72
13/09/2018
73
13/09/2018
74
13/09/2018
75
13/09/2018
76
13/09/2018
77
13/09/2018
78
13/09/2018
79
13/09/2018
80
13/09/2018
81
13/09/2018
82
13/09/2018
83
13/09/2018
84
13/09/2018
85
13/09/2018
86
13/09/2018
87
13/09/2018
88
13/09/2018
89
13/09/2018
90
13/09/2018
91
13/09/2018
92
13/09/2018
93
13/09/2018
94
13/09/2018
95
13/09/2018
96
13/09/2018
97
13/09/2018
98
13/09/2018
99
13/09/2018
100
13/09/2018
101
13/09/2018
102
13/09/2018
103
13/09/2018
104
13/09/2018
105
13/09/2018
106
13/09/2018
107
13/09/2018
108
13/09/2018
109
13/09/2018
110
13/09/2018
111
13/09/2018
112
13/09/2018
113
13/09/2018
114
13/09/2018
115
13/09/2018
116
13/09/2018
117
13/09/2018
118
13/09/2018
119
13/09/2018
120
13/09/2018
121
13/09/2018
122
13/09/2018
123
13/09/2018
124
13/09/2018
125
13/09/2018
126
13/09/2018
127
13/09/2018
128
13/09/2018
129
13/09/2018
130
13/09/2018
131
13/09/2018
132
13/09/2018
133
13/09/2018
134
13/09/2018
135
13/09/2018
136
13/09/2018
137
13/09/2018
138
13/09/2018
139
13/09/2018
140
13/09/2018
141
13/09/2018
142
13/09/2018
143
13/09/2018
144
13/09/2018
145
13/09/2018
146
13/09/2018
147
13/09/2018
148
13/09/2018
149
13/09/2018
150
13/09/2018
151
13/09/2018
152
13/09/2018
153
13/09/2018
154
13/09/2018
155
13/09/2018
156
13/09/2018
157
13/09/2018
158
13/09/2018
159
13/09/2018
160
13/09/2018
161
13/09/2018
162
13/09/2018
163
13/09/2018
164
13/09/2018
165
13/09/2018
166
13/09/2018
167
13/09/2018
168
13/09/2018
169
13/09/2018
170
13/09/2018
171
13/09/2018
172
13/09/2018
173
13/09/2018
174
13/09/2018
175
13/09/2018
176
13/09/2018
177
13/09/2018
178
13/09/2018
179
13/09/2018
180
13/09/2018
181
13/09/2018
182
13/09/2018
183
13/09/2018
184
13/09/2018
185
13/09/2018
186
13/09/2018
187
13/09/2018
188
13/09/2018
189
13/09/2018
190
13/09/2018
191
13/09/2018
192
13/09/2018
193
13/09/2018
194
13/09/2018
195
13/09/2018
196
13/09/2018
197
13/09/2018
198
13/09/2018
199
13/09/2018
200
13/09/2018
201
13/09/2018
202
13/09/2018
203
13/09/2018
204
13/09/2018
205
13/09/2018
206
13/09/2018
207
13/09/2018
208
13/09/2018
209
13/09/2018
210
13/09/2018
211
13/09/2018
212
13/09/2018
213
13/09/2018
214
13/09/2018
215
13/09/2018
216
13/09/2018
217
13/09/2018
218
13/09/2018
219
13/09/2018
220
13/09/2018
221
13/09/2018
222
13/09/2018
223
13/09/2018
224
13/09/2018
225
13/09/2018
226
13/09/2018
227
13/09/2018
228
13/09/2018
229
13/09/2018
230
13/09/2018
231
13/09/2018
232
13/09/2018
233
13/09/2018
234
13/09/2018
235
13/09/2018
236
13/09/2018
237
13/09/2018
238
13/09/2018
239
13/09/2018
240
13/09/2018
241
13/09/2018
242
13/09/2018
243
13/09/2018
244
13/09/2018
245
13/09/2018
246
13/09/2018
247
13/09/2018
248
13/09/2018
249
13/09/2018
250
13/09/2018
251
13/09/2018
252
13/09/2018
253
13/09/2018
254
13/09/2018
255
13/09/2018
256
13/09/2018
257
13/09/2018
258
13/09/2018
259
13/09/2018
260
13/09/2018
261
13/09/2018
262
13/09/2018
263
13/09/2018
264
13/09/2018
265
13/09/2018
266
13/09/2018
267
13/09/2018
268
13/09/2018
269
13/09/2018
270
13/09/2018
271
13/09/2018
272
13/09/2018
273
13/09/2018
274
13/09/2018
275
13/09/2018
276
13/09/2018
277
13/09/2018
278
13/09/2018
279
13/09/2018
280
13/09/2018
281
13/09/2018
282
13/09/2018
283
13/09/2018
284
13/09/2018
285
13/09/2018
286
13/09/2018
287
13/09/2018
288
13/09/2018
289
13/09/2018
290
13/09/2018
291
13/09/2018
292
13/09/2018
293
13/09/2018
294
13/09/2018
295
13/09/2018
296
13/09/2018
297
13/09/2018
298
13/09/2018
299
13/09/2018
300
13/09/2018
301
13/09/2018
302
13/09/2018
303
13/09/2018
304
13/09/2018
305
13/09/2018
306
13/09/2018
307
13/09/2018
308
13/09/2018
309
13/09/2018
310
13/09/2018
311
13/09/2018
312
13/09/2018
313
13/09/2018
314
13/09/2018
315
13/09/2018
316
13/09/2018
317
13/09/2018
318
13/09/2018
319
13/09/2018
320
13/09/2018
321
13/09/2018
322
13/09/2018
323
13/09/2018
324
13/09/2018
325
13/09/2018
326
13/09/2018
327
13/09/2018
328
13/09/2018
329
13/09/2018
330
13/09/2018
331
13/09/2018
332
13/09/2018
333
13/09/2018
334
13/09/2018
335
13/09/2018
336
13/09/2018
337
13/09/2018
338
13/09/2018
339
13/09/2018
340
13/09/2018
341
13/09/2018
342
13/09/2018
343
13/09/2018
344
13/09/2018
345
13/09/2018
346
13/09/2018
347
13/09/2018
348
13/09/2018
349
13/09/2018
350
13/09/2018
351
13/09/2018
352
13/09/2018
353
13/09/2018
354
13/09/2018
355
13/09/2018
356
13/09/2018
357
13/09/2018
358
13/09/2018
359
13/09/2018
360
13/09/2018
361
13/09/2018
362
13/09/2018
363
13/09/2018
364
13/09/2018
365
13/09/2018
366
13/09/2018
367
13/09/2018
368
13/09/2018
369
13/09/2018
370
13/09/2018
371
13/09/2018
372
13/09/2018
373
13/09/2018
374
13/09/2018
375
13/09/2018
376
13/09/2018
377
13/09/2018
378
13/09/2018
379
13/09/2018
380
13/09/2018
381
13/09/2018
382
13/09/2018
383
13/09/2018
384
13/09/2018
385
13/09/2018
386
13/09/2018
387
13/09/2018
388
13/09/2018
389
13/09/2018
390
13/09/2018
391
13/09/2018
392
13/09/2018
393
13/09/2018
394
13/09/2018
395
13/09/2018
396
13/09/2018
397
13/09/2018
398
13/09/2018
399
13/09/2018
400
13/09/2018
401
13/09/2018
402
13/09/2018
403
13/09/2018
404
13/09/2018
405
13/09/2018
406
13/09/2018
407
13/09/2018
408
13/09/2018
409
13/09/2018
410
13/09/2018
411
13/09/2018
412
13/09/2018
413
13/09/2018
414
13/09/2018
415
13/09/2018
416
13/09/2018
417
13/09/2018
418
13/09/2018
419
13/09/2018
420
13/09/2018
421
13/09/2018
422
13/09/2018
423
13/09/2018
424
13/09/2018
425
13/09/2018
426
13/09/2018
427
13/09/2018
428
13/09/2018
429
13/09/2018
430
13/09/2018
431
13/09/2018
432
13/09/2018
433
13/09/2018
434
13/09/2018
435
13/09/2018
436
13/09/2018
437
13/09/2018
438
13/09/2018
439
13/09/2018
440
13/09/2018
441
13/09/2018
442
13/09/2018
443
13/09/2018
444
13/09/2018
445
13/09/2018
446
13/09/2018
447
13/09/2018
448
13/09/2018
449
13/09/2018
450
13/09/2018
451
13/09/2018
452
13/09/2018
453
13/09/2018
454
13/09/2018
455
13/09/2018
456
13/09/2018
457
13/09/2018
458
13/09/2018
459
13/09/2018
460
13/09/2018
461
13/09/2018
462
13/09/2018
463
13/09/2018
464
13/09/2018
465
13/09/2018
466
13/09/2018
467
13/09/2018
468
13/09/2018
469
13/09/2018
470
13/09/2018
471
13/09/2018
472
13/09/2018
473
13/09/2018
474
13/09/2018
475
13/09/2018
476
13/09/2018
477
13/09/2018
478
13/09/2018
479
13/09/2018
480
13/09/2018
481
13/09/2018
482
13/09/2018
483
13/09/2018
484
13/09/2018
485
13/09/2018
486
13/09/2018
487
13/09/2018
488
13/09/2018
489
13/09/2018
490
13/09/2018
491
13/09/2018
492
13/09/2018
493
13/09/2018
494
13/09/2018
495
13/09/2018
496
13/09/2018
497
13/09/2018
498
13/09/2018
499
13/09/2018
500
13/09/2018
501
13/09/2018
502
13/09/2018
503
13/09/2018
504
13/09/2018
505
13/09/2018
506
13/09/2018
507
13/09/2018
508
13/09/2018
509
13/09/2018
510
13/09/2018
511
13/09/2018
512
13/09/2018
513
13/09/2018
514
13/09/2018
515
13/09/2018
516
13/09/2018
517
13/09/2018
518
13/09/2018
519
13/09/2018
520
13/09/2018
521
13/09/2018
522
13/09/2018
523
13/09/2018
524
13/09/2018
525
13/09/2018
526
13/09/2018
527
13/09/2018
528
13/09/2018
529
13/09/2018
530
13/09/2018
531
13/09/2018
532
13/09/2018
533
13/09/2018
534
13/09/2018
535
13/09/2018
536
13/09/2018
537
13/09/2018
538
13/09/2018
539
13/09/2018
540
13/09/2018
541
13/09/2018
542
13/09/2018
543
13/09/2018
544
13/09/2018
545
13/09/2018
546
13/09/2018
547
13/09/2018
548
13/09/2018
549
13/09/2018
550
13/09/2018
551
13/09/2018
552
13/09/2018
553
13/09/2018
554
13/09/2018
555
13/09/2018
556
13/09/2018
557
13/09/2018
558
13/09/2018
559
13/09/2018
560
13/09/2018
561
13/09/2018
562
13/09/2018
563
13/09/2018
564
13/09/2018
565
13/09/2018
566
13/09/2018
567
13/09/2018
568
13/09/2018
569
13/09/2018
570
13/09/2018
571
13/09/2018
572
13/09/2018
573
13/09/2018
1
Bình luận
1
Truyện cùng loại
Cẩm Tú Vị Ương
29/09/2018 04:08
Tổng quát: Dựa theo tiểu thuyết Thứ Nữ Hữu Độc. Thứ nữ thừa tướng phủ, chịu khổ tám năm, cuối cùng cũng được lên làm hoàng hậu, phụng lâm thiên hạ. Nào ngờ thế sự khó lường, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị hoàng hậu của nàng, bức con trai nàng chết! Trong lãnh cung, nàng cắn răng, uống cạn ly rượu độc! Thề với trời, nếu có kiếp sau, nàng sẽ không làm chuyện tốt giúp người nữa, tuyệt đối không vào cung, thề không làm hoàng hậu! Nơi thừa tướng phủ, thứ nữ trọng sinh, ác nữ trở về.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 436567
Comment: 32
Ma Phi Giá Đáo
27/09/2018 02:28
Tổng quát: Siêu sao ca nhạc lại xuyên không thành... tiểu thiếp của xà vương... <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 3422293
Comment: 36
Đường Dần tại Dị Giới
27/09/2018 04:48
Tổng quát: Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 871653
Comment: 16
Lưỡng bất nghi
24/09/2018 11:18
Tổng quát: Tai nạn nhỏ, hoàng thượng biến thành hoàng hậu, hoàng hậu biến thành hoàng thượng. Sau tai nạn đó vô số chuyện hài hước xảy ra... :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1783074
Comment: 47
Tinh Võ Thần Quyết
29/09/2018 09:18
Tổng quát: Quyền toái nhật nguyệt, chưởng thôn sơn hàĐạp nghịch thiên cường giả lộ, mỹ nhân làm bạn, tu luyện tinh võ truyền thừa, chấp chưởng quyền hành bát phương, thành tựu thần vương tối caoTừ thiếu nữ thiên tài ôn nhu, đáng yêu, quận chúa thân hình nóng bỏng tràn trề đến yêu tộc mỹ nữ thần bí, cao hơn nữa là nữ võ thần trong truyền thuyết tối cao...Một con đường ngộ đạo không tịch mịch, một truyền kỳ đầy sắc thái Hamtruyen.vn, hãy cùng hamtruyen.vn đến với tinh võ thần quyết Xem thêm
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 561662
Comment: 7
Đấu Phá Thương Khung
29/09/2018 12:18
Tổng quát: Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung... :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 6481458
Comment: 131
Võ Thần Chúa Tể
28/09/2018 09:18
Tổng quát: Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình. <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 599058
Comment: 12
Nữ Hoàng Ai Cập (Bản Đẹp)
22/09/2018 03:28
Tổng quát: Nhân vật chính là Carol Rido, một thiếu nữ người Mỹ tóc vàng, mắt xanh xuất thân từ một gia đình triệu phú với một niềm thích thú trong khoa khảo cứu cổ học Ai Cập làm việc ở Cairo. Khi người cố vấn của cô ấy khám phá ngôi mộ của một vị Pharaon trẻ tuổi, một lời nguyền rủa đè lên đầu đoàn khai quật và Carol. Lời nguyền rủa đưa cô ấy trở về quá khứ đến Ai Cập cổ đại, nơi cô bị lôi kéo vào những vấn đề của Ai Cập cổ đại và những quốc gia cổ đại khác như Assyria và Babylon. Carol gặp Menfuisu, một Pharaon trẻ tuổi đẹp trai, là người mà gia đình cô đã khai quật mộ ở thế kỷ 21. Bất chấp sự bướng bỉnh, hung dữ và bản tính mạnh mẽ đầu tiên của anh ta, họ yêu nhau say đắm và cùng nhau vượt qua rất nhiều thử thách. Điều này đã làm người chị cùng cha khác mẹ của Menfuisu, nữ hoàng Asisu giận dữ vì cô đã chờ đợi lâu để cưới anh ta. Carol, đúng với cái nhìn ngoại quốc và khả năng hiếu kỳ để xác định tương lai, trở thành một nhân vật trọng đại trong lịch sử cổ đại...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 643232
Comment: 77
Vạn Cổ Kiếm Thần
29/09/2018 10:48
Tổng quát: Kiếm Khách Phong Lưu Nhất Thiên Hạ là Thẩm tam công tử, Kiếm Pháp Nổi Danh Nhất Thiên Hạ là Vạn Tàng Kiếm Kinh, Nơi Cường Đại Nhất, Thần Bí Nhất Thiên Hạ là Khí Kiếm Sơn Trang...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 88183
Comment: 4
Luyến Ái Bạo Quân
26/09/2018 01:28
Tổng quát: Từ lần đầu gặp mặt không thuận mắt, đến khi từ từ thu hút nhau, hai người họ dần dần càng đi càng gần...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 304257
Comment: 5
Huyết tộc điện hạ xin đừng cắn tôi
23/09/2018 12:48
Tổng quát: Gặp được một mỹ nam đang ngủ say, cô ấy đã không kìm lòng được mà hôn người ấy một cái ! Không ngờ mỹ nam ấy đột nhiên tỉnh dậy còn xoay người một cái đã biến thành quỷ hút máu ? <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 273325
Comment: 4
Yêu Thần Ký
27/09/2018 05:18
Tổng quát: Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi... :v
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 2383417
Comment: 87
Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị
29/09/2018 07:18
Tổng quát: "27 người vợ bé?!" Tên nam nhân đáng chết này, cô ở nơi này quên sống quên chết sinh con cho hắn vậy mà hắn lại từng người từng bước nạp thêm tiểu thiếp, lại còn dám kéo người đến phá quán! Thiếu tướng giỏi lắm, quân phiệt kiêu ngạo a! Muốn cưới tôi về sao?! Được, đầu tiên đem hết những quả mầm họa của hắn cùng với mấy người tiểu thiếp đó, đuổi ra khỏi cửa. Bằng không,.... Miễn bàn!!! <3
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 710452
Comment: 16
Bách Luyện Thành Thần
29/09/2018 08:18
Tổng quát: Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh....La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :). 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công...
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 1676823
Comment: 20
Nguyên Tôn
29/09/2018 07:18
Tổng quát: Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.
TT: Đang Tiến Hành
Lượt xem: 245036
Comment: 15
Copyright © 2015 Đọc truyện tranh online số 1 Việt Nam | Xem truyện tranh online. All rights reserved.
Mọi hình ảnh trên website điều được (công đồng bygeekz.com) sưu tầm trên internet. Liên hệ: [email protected]
bygeekz.com